DSC_0133 2Przez ponad 30 lat zdobywałem wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu biznesu pracując jako menedżer wyższego szczebla kilku średniej i dużej wielkości firm, a następnie jako konsultant, trener i wykładowca akademicki. Najdłużej, bo kilkanaście lat, byłem związany z firmą SD Pack Plast International (na rynku znana jest przede wszystkim wprowadzona przez nią marka „Jan Niezbędny”). Byłem jej współwłaścicielem oraz członkiem zarządu od momentu powstania Pack Plastu do chwili sprzedania inwestorowi greckiemu (Sarantis) moich udziałów.

Jak to bywa w w prywatnych firmach, szczególnie na początku ich rozwoju, w Pack Plaście zajmowałem się niemal wszystkim – sprzedażą i marketingiem, sprawami korporacyjnymi, w tym współpracą z prawnikami, a najdłużej finansami. Zarządzałem przez pewien czas ponad pięciuset osobową ekipą handlową, ustalałem politykę cenową, byłem współtwórcą strategii firmy, która przyniosła jej na polskim rynku dominację w swojej branży. W momencie sprzedaży firmy w wiodących produktach Pack Plast miał od 30 do ponad 70 % udziału w rynku. Gwarantowaliśmy także swoim klientom w najważniejszych produktach stopień realizacji zamówień na poziomie 95% przy czasie ich realizacji do 24 godzin (duże miasta) do 48 godzin na pozostałym obszarze kraju (własna firma logistyczna – nie było wtedy jeszcze na rynku polskim międzynarodowych operatorów logistycznych). Do największych moich osiągnięć w obszarze finansów było wprowadzenie innowacyjnego wówczas produktu bankowego, a mianowicie kredytu z możliwością przewalutowywania  go z użyciem walutowych transakcji terminowych (WTT), dzięki czemu koszt kredytu kształtował się na poziomie 6-7% przy ówczesnej stopie procentowej WIBOR na poziomie ok. 20%.

Po odejściu z Pack Plastu jako konsultant pomagałem małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. Wspólnie z ich właścicielami i zarządami rozwiązywałem problemy związane z funkcjonowaniem tych firm „od środka”, jak i z ich pozycją na rynku. Jednocześnie intensywnie uzupełniałem swoją wiedzę teoretyczną z zakresu finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, zarządzania ryzykiem, marketingu, elementów prawa gospodarczego i finansowego, procesów fuzji i przejęć. W ramach tej działalności byłem m.in.  przez kilka lat doradcą zarządu Zakładu Energetycznego Warszawa Teren (uczestnicząc m.in. w procesie konsolidacji spółek Polskiej Grupy Energetycznej).

Cenne doświadczenie trenera zdobyłem też prowadząc przez kilka lat warsztaty strategiczne dla studentów MBA Wyższej Szkoły Zarządzania (Polish Open University) z zakresu tworzenia i wdrażania strategii przedsiębiorstw (w tym Strategicznej Karty Wyników), zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz fuzji i przejęć. Doświadczenie z pracy ze studentami MBA (specjaliści i menedżerowie) oraz z prowadzenia od kilku lat innych wykładów i warsztatów dla przedsiębiorców i kadry menedżerskiej pozwoliło mi na wypracowanie skutecznych i sprawdzonych metod nauczania nie tylko teorii, a przede wszystkim wdrażania praktycznych umiejętności jej stosowania.

Mam także przyjemność przedstawić Państwu szereg udzielonych mi referencji przez osoby zadowolone ze współpracy ze mną. Są one dostępne tutaj.

Zapraszam też do zapoznania się z moim profilem zawodowym udostępnionym na portalu LinkedIn.