Disagree And Agree Keys For Online Poll Or VotingProponuję Państwu konsultacje treści różnego rodzaju umów oraz pomoc w ich negocjowaniu. Każdy przedsiębiorca zawiera je na co dzień układając sobie relacje z klientami, pracownikami, bankami, ubezpieczycielami, inwestorami, dostawcami towarów handlowych i różnego rodzaju usług itd. Mają one formę ustną lub pisemną, są bardziej lub mniej istotne dla naszego biznesu, ale zawsze są ważne. Warto je samemu przygotować, gdyż w ten sposób osiągamy istotną przewagę negocjacyjną – oczywiście nie zawsze jest to możliwe, szczególnie wtedy gdy umowa jest zawierana z dużą korporacją, która posługuje się swoimi wzorami opracowanymi przez sztaby prawników – wtedy jednak należy się liczyć z tym, że mogą one zawierać szereg niekorzystnych dla nas zapisów. Te niekorzystne dla nas postanowienia są często napisane prawniczym slangiem, a niewinne wydawało by się treści mogą być niezrozumiałe dla osób nie mających doświadczenia w ich interpretacji. Brak właściwej interpretacji w/w zapisów i zgoda na ich umieszczenie w umowie może mieć dla nas bardzo niekorzystne konsekwencje. Równie ważne jest także sformułowanie i wprowadzenie do umowy zapisów, które będą odzwierciedleniem naszych oczekiwań. Należy pamiętać, że zawierane przez nas umowy są także ważnym elementem zarządzania ryzykiem w naszej firmie.
Część zawieranych przez Państwa umów będzie miało powtarzalny charakter, to jest będzie wzorcem, który raz dobrze opracowany będzie mógł być stosowany dla wielu kontrahentów niemal bez zmian.
Moja pomoc dla Państwa w definiowaniu ustaleń w umowach może mieć różny charakter – począwszy od przekazania kilku komentarzy do poszczególnych zapisów (niewielki koszt) do napisania dla Państwa całkiem nowej propozycji treści umowy (koszt uzależniony od charakteru i stopnia skomplikowania umowy). Moje uwagi nie będą miały charakteru stricte formalnych opinii prawnych a będą dotyczyły kwestii merytorycznych. Dość powszechne przekonanie, że wszelkie umowy winny być sporządzane przez prawników jest z reguły błędne – zwracają oni z reguły uwagę jedynie na zgodność treści umowy z obowiązującym prawem a pomijają najistotniejsze kwestie biznesowe, w tym ryzyka inne niż prawne. Do sformułowania takiej tezy skłania mnie ponad trzydziestoletnie moje doświadczenie menedżera, który wiele lat sprawował nadzór nad działami prawnymi i negocjował setki umów o różnym charakterze. Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ

 

Komentarze są zamknięte