Zapraszam na indywidualne konsultacje dla osób, które planują uruchomić własną działalność gospodarczą i mają wątpliwości czy decyzja o „przejściu na swoje” jest właściwa. Każda osoba, która myśli o własnej firmie szuka odpowiedzi na szereg pytań, rozważa wszelkie „za i przeciw”. Głównym pytaniem jest zawsze to, czy własna działalność gospodarcza będzie lepszym rozwiązaniem niż praca „dla kogoś”. Jakie się wiążą z nią ryzyka? Czy uda się je pokonać?

  • Jak zaplanować własny biznes, aby odnieść sukces, być lepszym od konkurencji?
  • Czy bycie specjalistą w danej dziedzinie wystarczy do podjęcia działalności na własny rachunek?
  • Jaką formę prawną wybrać dla swojej firmy? Ile pieniędzy potrzeba na poprowadzenie zaplanowanej działalności? 
  • Jak skutecznie pozyskiwać klientów i zapewnić sobie zyski?

W ramach Akademii Praxe proponuję Państwu pomoc w samokształceniu, pozyskaniu czy rozwinięciu praktycznych umiejętności prowadzenia własnego biznesu. Każdy przedsiębiorca powinien znać praktyczne sposoby zwiększania sprzedaży, zarządzania pracownikami, prowadzenia efektywnych działań marketingowych, zarządzania finansami. A finanse to nie tylko księgowość, a choćby ustalanie optymalnej polityki cenowej, efektywne planowanie inwestycji, pozyskiwanie najkorzystniejszych źródeł finansowania działalności (leasing, faktoring, kredyty), windykacja należności itd. Każdy przedsiębiorca powinien także umieć zarządzać ryzykiem swojej firmy, szczególnie gdy do redukcji tego ryzyka wystarczy odpowiednia wiedza praktyczna a nie duże nakłady finansowe. Wreszcie każdy przedsiębiorca powinien znać podstawy przepisów prawnych niezbędnych do prowadzenia firmy (choćby po to, aby umiał rozmawiać z prawnikami, których chciałby ew. zatrudniać). Jak korzystnie zawierać umowy, jak korzystnie zatrudniać pracowników (wybór umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenia czy samozatrudnienie). 

Najlepszym (i najtańszym) sposobem pozyskania niezbędnej przedsiębiorcy wiedzy jest samokształcenie. Oferuję więc Państwu pomoc w samodzielnym zdobywaniu wiedzy. W przekładaniu różnego rodzaju teorii na umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów biznesowych. I odwrotnie – oferuję Państwu pomoc w wyborze takiego zakresu wiedzy, który realnie może być przydatny nie w ogóle w biznesie, a konkretnie w Państwa firmie. Tu i teraz.

 

Komentarze są zamknięte