Pochodzenie terminu” mentor ” pochodzi z mitologii greckiej. Mentor był przyjacielem Ulissesa, bohaterem Odysei Homera. Przed wyjazdem do Troi Odyseusz poprosił swojego przyjaciela Mentora aby opiekował się jego synem i przygotował go się do sukcesu w roli króla Itaki. Mentor dzięki swojej mądrości życiowej i wszechstronnemu doświadczeniu został, nauczycielem, opiekunem i niezawodnym doradcą – inspirował i Telemacha aby stał się dobrym i mądrym królem.

Pojęcie „mentor” w świecie biznesu, to osoba, która ma podobne zadanie jak ta mitologiczna postać.  To ktoś, kto prowadzi i pomaga w rozwoju zawodowym, pomaga wyzwolić u ucznia jego potencjał, programuje i  inspiruje jego rozwój, samoświadomość. Mentoring obejmuje także doradztwo i przekazywanie różnego rodzaju umiejętności ale nie jest tylko dawaniem rad czy pouczaniem. Mentor za pomocą stawianych uczniowi pytań naprowadza go na podejmowanie właściwych, samodzielnych decyzji, inspiruje go do znajdowania najlepszych rozwiązań.

Mówiąc o mentoringu mówimy o procesie, w którym uczeń korzystający z wsparcia bardziej doświadczonej osoby sam ponosi odpowiedzialność za swój rozwój zarówno w kontekście biznesowym jak i społecznym.

Jeśli uznacie Państwo, że moja pomoc mogła by się przyczynić do takiego Waszego rozwoju to proszę o kontakt ze mną poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny TUTAJ 

 

Komentarze są zamknięte