1. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej Akademia Praxe udostępnionej w domenie www.praxe.pl (dalej zwanej „Serwisem”). Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest firma Praxe Jacek Barcikowski z siedzibą przy ul. Różanej 15, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP: 9511591076, REGON: 012722280.

2. Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach działalności szkoleniowej i konsultingowej prowadzonej w ramach AKADEMII PRAXE.

3.  Administrator nigdy nie przekazuje zgromadzonych przez siebie danych Użytkowników osobom trzecim. Nigdy też nie wykorzystuje tych danych do prowadzenia akcji marketingowych, a jedynie w celach związanych z świadczonymi przez siebie Usługami.

4. Przeglądanie podstawowej zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych. Korzystanie z Usług (np. warsztatów menedżerskich online) może wiązać się jednak z koniecznością podania przez Użytkownika swoich Danych Osobowych. W takim przypadku ich niepodanie może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Usług. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, zajmowanego stanowiska oraz miejsca zatrudnienia.

5. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w szczególności do bezpośredniego kontaktu w związku z udziałem Użytkownika w prowadzonych w ramach Akademii Praxe programach szkoleniowych, a także w celu lepszego dostosowania tych programów do potrzeb Użytkowników (pomocne na przykład w tym względzie są dane dotyczące charakteru zajmowanego przez Użytkownika stanowiska oraz jego miejsca zatrudnienia). Dane osobowe mogą być także wykorzystane przez Administratora do poinformowania Użytkownika o wprowadzonych zmianach w jego programie szkoleniowym, o publikacji nowych treści w sekcjach strony Baza Wiedzy  i Artykuły, prowadzenia różnego rodzaju ankiet przydatnych dla świadczenia Usług.

6. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami polskiego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiory zgromadzonych danych osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami. Pełen dostęp do Danych Osobowych Użytkowników posiadają jedynie Administrator i w wyjątkowych przypadkach jego uprawnieni współpracownicy.

7. Administrator serwisu gromadzi dane osobowe wyłącznie za zgodą Użytkowników. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzach wykorzystywanych do kontaktu z Użytkownikami zamieszczonymi na Serwisie a także poprzez przesłanie ich za pośrednictwem procedury rejestracyjnej na stronie Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

8. Wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a administratorem serwisu są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych.

9. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia lub aktualizacji jego Danych Osobowych na żądanie Użytkownika. Żądanie takie Użytkownik może przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie. Administrator dokonuje żądanej zmiany w możliwie jak najkrótszym czasie. Użytkownik Serwisu może także w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

10. Administrator stosuje pliki typu cookies. Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka”, stanowią dane informatyczne w formie niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację Użytkownika Systemu dla stosowania przez Administratora plików cookies.

11. Serwis AKADEMIA PRAXE (www.praxe.pl) używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz dotyczących funkcjonowania serwisu. Dla celów statystycznych Serwis korzysta z Google Analytics w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje te są związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników. Są to m.in. takie dane jak liczba i źródło wizyt w Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem jego zawartości. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

12. Administrator może dokonać zmiany polityki prywatności, jednak nie może zmienić zasady, iż Dane Osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim (np. do celów marketingowych).