Szkolenia dla firm

Proponuję Państwu współpracę przy opracowywaniu programu szkoleń i warsztatów dla Państwa pracowników, a następnie ich realizację oraz nadzór nad praktycznym wykorzystaniem zdobytej przez nich wiedzy. Przemyślane szkolenia są dla firmy znakomitą inwestycją, jednakże pod warunkiem, iż wydane na ten cel pieniądze przyniosą wymierne efekty (zwiększenie sprzedaży i zysków, poprawa płynności, pozycji konkurencyjnej). Szkolenia firmowe powinny także poprawiać komunikację pomiędzy pracownikami różnych działów (w szczególności pomiędzy ich menedżerami) konieczną dla współpracy wszystkich osób przy realizacji strategii firmy. Powszechnie w firmach występują konflikty np. pomiędzy takimi działami jak dział finansowy oraz sprzedaży i marketingu. Pracownicy tego pierwszego powinni rozumieć, iż wartość firmy nie ogranicza się jedynie do perspektywy finansowej (zyski i płynność w krótkim okresie czasu). Marketingowcy i handlowcy powinni zaś przyjąć do wiadomości, że ich budżety muszą przynieść zwrot finansowy w jakimś określonym czasie, winni umieć liczyć (planować) efekty finansowe swojej pracy (niekoniecznie w krótkiej perspektywie) i tymi efektami uzasadniać proponowane wydatki na akcje marketingowe.  Odpowiednio przeprowadzone szkolenia i warsztaty powinny te problemy przynajmniej znacznie zredukować.

W związku z powyższym proponuję Państwu współpracę podzieloną na następujące etapy:

1. Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych w Państwa firmie. W ramach tego etapu ustalimy wspólnie jaki rodzaj i zakres wiedzy i nowych umiejętności może się przełożyć na uzyskanie przez przedsiębiorstwo oczekiwanych rezultatów. Ustalimy także odpowiednią dla planowanych rezultatów formę szkolenia (warsztatów) oraz jego czas i miejsce.

2. Przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym zakresie i formie. Mogą to być szkolenia w siedzibie firmy, wyjazdowe, w sali zaproponowanej przeze mnie lub w formie online. Na Państwa życzenie możemy na zakończenie szkolenia przeprowadzić testy potwierdzające stopień opanowania przez Państwa pracowników nowych umiejętności.

3. Na Państwa życzenie możemy po przeprowadzeniu szkolenia kontynuować współpracę sprawdzając w jaki sposób jego uczestnicy korzystają z nowo zdobytych umiejętności i jak się to przekłada na realne wyniki Państwa firmy.

Przed ew. rozpoczęciem współpracy proponuję Państwu spotkanie w celu bardziej szczegółowego omówienia potencjalnej współpracy. Proponuję także wykonanie pierwszej bezpłatnej analizy potrzeb szkoleniowych dla Państwa przedstawicieli handlowych. 

Osoby zainteresowane powyższą propozycją proszę o kontakt telefoniczny na numer 601 26 25 08 lub mailowy za pośrednictwem arkusza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuję się z Państwem w celu uzgodnienia terminu naszego spotkania.